Home

A tudatodnak

A “Cogito ergo sum” örökérvényű igazsága mentén haladva írnom kell bizonyos témák, történések tudatunkra való kivetüléseiről is, hiszen vannak dolgok, amikről igenis beszélnünk kell. Ezeket a bejegyzéseket pedig, mindazonáltal, hogy recepteket is tartalmaznak, részint gondolatébresztőnek is szánom.

Kategóriák